Tarieven & algemene voorwaarden

Auteur: Thushara Verhoeven | Fotocredits: © TPJ Verhoeven Photography | Laatste geüpdate op: 1 juli 2022

Wil jij mij boeken als fotograaf voor jouw opdracht? Gaan we gewoon regelen!


Op deze pagina staan mijn tarieven en mijn Algemene Voorwaarden, gebundeld in de artikelen 1. Tarieven, 2. Aanlevering, 3. Rechten & Plichten en 4. Annulering. 


Aangezien het soort fotografieopdrachten waar jij bij mij voor terecht kunt zeer divers van aard is, is niet alles op deze pagina automatisch van toepassing op jouw opdracht. Lees daarom gewoon alles aandachtig door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Heb je tot slot toch nog aanvullende vragen: stel ze gerust.

Vooraf...

Untitled photo

1. Offerte & kostenindicatie


Vooraf wordt altijd een kostingschatting gemaakt van de werkzaamheden middels een offerte, voordat een opdracht definitief bevestigd wordt. Het kan voorkomen dat de uiteindelijke factuurprijs door uiteenlopende oorzaken achteraf mogelijk afwijkt van deze vooraf geschatte offerteprijs.


2. Tekenen & bevestigen


De door jou gekozen datum van je evenement wordt vooraf gereserveerd, maar een opdracht wordt pas definitief als jij het definitieve offertevoorstel hebt gecontroleerd, volledig ondertekend retour hebt gestuurd + de aanbetaling hebt voldaan (zie punt 4: Aanbetaling & Betalingsverplichting). Pas als dat gebeurd is wordt je opdracht definitief ingeboekt en op de door jou gekozen datum uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.


Pas vanaf het moment van tekenen worden alle voorwaarden, rechten en plichten van jouw offerte, samen met alle bepalingen die genoemd staan op deze pagina, bindend volgens de overeenkomst die je met mij bent aangegaan. 


Notitie: een opdracht kan afgewezen worden zonder opgaaf van reden bijv. op principiële, morele, religieuze, maatschappelijke, politieke, financiële en/of tijdtechnische gronden. TPJ Verhoeven Photography is niet verplicht een reden van afwijzing te geven.


3. Opdrachtomschrijving


Om een opdracht naar jouw volle tevredenheid en voor mij zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, ben jij als opdrachtgever te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de aanlevering van de volledigheid en juistheid van alle relevante gegevens omtrent jouw opdracht en de controle daarvan. Er wordt géén restitutie verleend op niet-bevredigende resultaten die het gevolg zijn van onvolledigheid/onnauwkeurigheid van jouw kant. Correcties kunnen achteraf uiteraard worden gedaan volgens de normale tarieven en bepalingen, zoals genoemd op deze pagina.


4. Aanbetaling & betalingsverplichting


Bij alle boekingen is een aanbetaling verplicht. De hoogte daarvan is vastgesteld op 50% van het totaalbedrag. Bedenk voordat je tekent goed of je daadwerkelijk aan alle betalingsverplichten kunt voldoen. Een opdracht zal niet doorgaan als jij 1. uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de datum van uitvoer geen volledige ondertekende offerte retour hebt gestuurd en/of 2. de aanbetaling niet of onvolledig hebt gedaan. Heb jij aan één of beide voorwaarden niet voldaan, dan wordt een reeds getekende overeenkomst ontbonden. De door jouw gereserveerde datum wordt dan direct weer vrijgegeven.


5. Datum van de opdracht / datum van uitvoer


Indien een datum niet meer beschikbaar is, maar je bijvoorbeeld wél in de gelegenheid (of bereid) bent het evenement te verzetten, gaan we samen zoeken naar een geschikte nieuwe datum.


Indien een datum al bezet is, geldt altijd first come, first serve. Vermeld expliciet als je op de hoogte gehouden wilt worden in het geval een reeds bezette datum tóch vrijkomt.

1. Tarieven

Untitled photo

Let op: alle genoemde bedragen op deze pagina zijn exclusief 21% Nederlandse btw.

a1. TPJ Verhoeven Photography is anno januari 2022 te boeken voor het dagtarief à € 115,00 per uur. Dit tarief geldt voor alle boekingen die vallen op maandag t/m zaterdag (09.00u-22.00u). Het plustarief van 150% is van toepassing op alle boekingen die vallen op Nederlandse zon- en (nationale) feestdagen en boekingen tijdens afwijkende uren (22.00u-09.00u) à € 172,50 per uur.

a2. Er wordt altijd mininaal één 1 klokuur (60 minuten) in rekening gebracht, ook al duurt een opdracht korter dan 60 minuten. Bij opdrachten langer dan 60 minuten gelden de tarieven, naar boven afgerond op hele kwartieren. 

a3. Omdat de tarieven onderhevig kunnen zijn aan veranderingen, worden voor de opdracht de tarieven op het moment van boeken op deze pagina aangehouden. Dit wordt vastgelegd in de offerte.

a4. Deze tarieven en bepalingen gelden óók indien de opdracht plaatsvindt buiten de Nederlandse grenzen.

b. Mocht in de oriënterende fase de opdracht als 'te groot' worden geschat óf als dit gewenst of anderzijds noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de opdracht, dan is een tweede fotograaf (zelfde kwaliteit) te bespreken en te regelen via TPJ Verhoeven Photography. De voorwaarden en tarieven van deze tweede fotograaf worden dan toegepast en doorberekend aan de klant.

c. TPJ Verhoeven Photography is niet in te huren voor videografie, maar kan indien gewenst een videograaf aandragen uit zijn netwerk als er bewegend beeld wordt gevraagd.

d*. Kosten voor nabewerking & verwerking zijn variabel à € 99,00~€ 899,00 per shoot/opdracht. De uiteindelijke kosten zijn namelijk afhankelijk van het aantal te verwerken en/of aan te leveren foto’s en de gevraagde mate en benodigde tijd van de nabewerking. 

e. Uploaden & aanleveringskosten€ 29,00 (vast tarief). Aanlevering van materiaal gebeurt altijd en enkel via mijn website, via een unieke (beveiligde en al dan niet privé) weblink. Via deze link zijn alle foto's van een shoot per stuk maar ook in één keer te downloaden. De site biedt ook de mogelijkheden tot het afspelen van de foto's in een fullscreen slideshow én deze unieke link blijft altijd beschikbaar. Tot slot wordt het materiaal aangeleverd volgens specificatie van de opdrachtgever (eigen watermerk, logo's, afmetingen, resolutie, etc. zijn bespreekbaar).

f. Indien van toepassing: kilometervergoeding bedraagt € 0,35 per gereden kilometer per opdracht, gerekend van het huisadres van TPJ Verhoeven Photography tot het adres van de shoot en terug (tenzij afwijkend). Deze kosten kunnen altijd iets variëren door zaken als wegwerkzaamheden, files, omleidingen, etc. en daarom worden ook deze kosten achteraf definitief bepaald.

g. Indien van toepassing: Eventuele parkeerkosten worden altijd doorberekend aan de opdrachtgever. Deze worden ook achteraf bepaald via de app ParkMobile.

h. Indien een opdracht plaatsvindt buiten de Nederlandse grenzen zijn alle reis, transport/vervoerskosten van fotograaf en apparatuur standaard voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is tevens verplicht om alle benodigde adequate vervoersopties te bieden en te bekostigen, te weten alle (transport-)kosten, benodigdheden en opties om zowel fotograaf als alle benodigde apparatuur en accessoires veilig en zeker te vervoeren naar de locatie van de opdracht en terug. 

i. Indien van toepassing: ontbijt/lunch/diner wordt verzorgd door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

j. Onverwachte kosten kunnen altijd voorkomen. In dat geval wordt ter plekke bekeken door wie en hoe deze redelijkerwijs worden voldaan.

k**. Kosten voor aanlevering van bestaande foto's uit het portfolio van TPJ Verhoeven Photography voor commercieel en/of politieke doeleinden/politiek geëngageerde organisaties bedragen minimaal € 54,90 per foto. In dit geval wordt er een digitale licentie afgegeven, waardoor materiaal onder voorwaarden te gebruiken is. Dit geldt voor gebruik van materiaal op websites en in magazines (print en digitaal). Afwijkend hiervan: het tarief voor foto's in andere hoedanigheden, zoals: exposities, persoonlijk gebruik, billboards, langdurige projecten, tentoonstellingen/exposities/beurzen/congressen en/of elke ander hier niet genoemde hoedanigheid, wordt apart overeengekomen en kan pas na toestemming van TPJ Verhoeven Photography. Gebruik zonder of voordat een overeenkomst is bereikt is niet toegestaan en zal indien noodzakelijk juridisch aangevochten worden. Zie voetnoot ** voor aanvullende bepalingen op deze regeling.

l. De eindafrekening volgt altijd achteraf in PDF-formaat op een vooraf doorgegeven geldig en werkend e-mailadres verstrekt door de opdrachtgever. Alle correspondentie omtrent de opdracht geschiedt bij voorkeur ook via dit e-mailadres.

m. De gehanteerde betalingstermijn van de factuur is 2 weken (14 dagen ofwel: 10 werkdagen). Bij overschrijding is TPJ Verhoeven Photography bij wet gemachtigd het factuurbedrag te verhogen met € 8,05% per week achterstallige betaling. (Zie art. 119a Boek 6 BW van de Wet op Betalingsachterstanden bij Handelstransacties).

n. BRUILOFTEN Als je TPJ Verhoeven Photography wilt boeken voor je bruiloft, volgt altijd eerst een vrijblijvende afspraak in persoon met het bruidspaar op een tijdstip, plaats en datum van jullie keuze waarop alles besproken en gevraagd kan worden. Neem voor het maken van zo'n afspraak snel contact op via het contactformulier bovenaan de pagina, stuur een email of benader me via mijn sociale mediakanalen (zie zijkant en onderkant van deze pagina)!

o. 🇳🇱 Voor opdrachten buiten de Nederlandse landsgrenzen gelden de Nederlandse BTW-tarieven / 🇬🇧/🇺🇸 TPJ Verhoeven Photography is based in The Netherlands. Dutch VAT rates are applicable to all photography jobs abroad.

* = Let op: Deze kosten worden dus pas achteraf definitief bepaald en liggen vooraf nog niet vast. In de offerte wordt vooraf altijd een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten gegeven. Het kan echter altijd voorkomen dat de uiteindelijke factuurprijs lager, danwel hoger uitvalt. Er wordt op alle opdrachten altijd minimaal één klokuur gefactureerd volgens de bepalingen in artikel 1a.

** = Let op: voor het gebruik van foto's voor politieke doeleinden gelden strenge aanvullende eisen wat betreft de hoedanigheid van het gebruik. TPJ Verhoeven Photography is politiek volledig neutraal en verbindt zich NOOIT aan een partij en/of politieke stroming/richting. TPJ Verhoeven Photography kan en zal NOOIT exclusieve verbintenissen aangaan met één enkele partij. Foto's blijven te allen tijde eigendom van TPJ Verhoeven Photography en rechten zijn nooit overdraagbaar. Men betaalt dus voor een licentie van het gebruik. Materiaal moet te allen tijde vooraf overlegd worden voorafgaand aan publicatie. Bij misbruik of acties van(uit) de opdrachtgever die op enige wijze dan ook nadelig uit (kunnen) pakken voor TPJ Verhoeven Photography, geassocieerden, zijn imago, etc. (te bepalen door TPJ Verhoeven Photography zelf), behoudt deze zich het recht voor om de overeenkomst per direct eenzijdig op te zeggen en een eventuele eerder verleende licentie voor het gebruik van materiaal per direct in te trekken. Gemaakte kosten door de organisatie worden niet gerestitueerd. Verspreiding van materiaal ná een dergelijke beslissing is dan per definitie illegaal en zal, indien nodig, maximaal juridisch bestreden worden. TPJ Verhoeven Photography houdt zich te allen tijde aan de nationale en internationale wetgeving. Het begrip 'Eventuele Nadelige Acties' voortvloeiend uit handelingen door de organisatie, wordt door TPJ Verhoeven Photography geïnterpreteerd en gehanteerd wanneer gedragingen leiden tot elke negatieve publiciteit aan zijn adres ten gevolge van publicaties van de opdrachtgever. Dit wordt eenzijdig door TPJ Verhoeven Photography bepaald. Dit staat op geen enkele wijze ter discussie.

2. Aanlevering

Untitled photo

Jouw foto's worden enkel aangeleverd via een weblink via deze website.

a. Aanlevering van de foto’s gaat altijd enkel en alleen via de webomgeving van deze website. Foto's worden niet aangeleverd via andere diensten (WeTransfer, Dropbox, etc.) en foto's worden nooit als bijlage gemaild of verzonden via apps, tenzij ter inzage voorafgaand aan publicatie of ter laatste controle door jou als opdrachtgever.

b. TPJ Verhoeven Photography levert nooit RAW-bestanden aan. Deze digitale negatieven blijven altijd in bezit en eigendom van de fotograaf en worden niet verzonden. Aanlevering van foto's is altijd in TIFF, PNG, JPG en aanverwante bestandsformaten. Foto's kunnen op aanvraag tegen de ganbare tarieven (zie artikel 1) wel opnieuw bewerkt en aangeleverd worden.

c. Privé of openbare aanlevering via weblink is van te voren te bespreken en wordt in de offerte vastgelegd. Via deze website kunnen foto's op allerlei manieren voorzien worden van privacy-beschermende maatregelen.

d. Desgewenst kan een embargo op de publicatie besproken worden.

e. De weblink wordt na ontwikkeling gedeeld met de opdrachtgever. Deze blijft altijd bereikbaarDeze link mag door de opdrachtgever naar eigen goeddunken vrij gedeeld worden met derden, mits privacy van betrokkenen en/of geportretteerden gewaarborgd is en blijft. 

f. Alle foto’s zijn altijd zowel in één keer als per stuk te downloaden.

g. Foto’s worden door TPJ Verhoeven Photography aangeleverd op maximale resolutie en maximale kwaliteit, volgens eventuele specificatie van de opdrachtgever. Te denken valt aan specifieke zaken zoals: resolutie, kleurprofiel, kleur/zwart-wit, etc.

h. In het geval van zakelijke opdrachten worden foto’s standaard zonder watermerk van TPJ Verhoeven Photography aangeleverd (uitzonderingen daargelaten), tenzij deze met een door de opdrachtgever vooraf aangeleverd watermerk geplaatst moeten worden. Als dat het geval is, moet dit watermerk van te voren via email in PNG-formaat worden aangeleverd door de opdrachtgever.

i. Eenmaal gepubliceerde foto's worden nooit verwijderd zonder toestemming van de opdrachtgever of opgaaf van reden. Het kan echter voorkomen dat door reorganisatie achter de schermen een weblink verandert. Als je geen bericht krijgt vanuit TPJ Verhoeven Photography, wil dat niet zeggen dat je foto's weg zijn. Als je merkt dat de link niet meer naar jouw foto's leidt, trek dan even aan de bel: dan wordt de nieuwe link je z.s.m. toegestuurd.

3. Rechten & plichten

Eiffel Tower

Al het beeldmateriaal (op deze website en geproduceerd door TPJ Verhoeven Photography) is onderhevig aan alle van toepassing zijnde bestaande en toekomstige (inter)nationale (privacy)wetgevingen en is beschermd door het (inter)nationaal Privacy en Auteursrecht. Niets mag zonder toestemming van de fotograaf gekopieerd, gepubliceerd of anderszijds vermenigvuldigd worden.

a. Foto’s mogen na publicatie of voltooiing van de opdacht door de opdrachtgever vrij gebruikt worden hoe het hem/haar schikt en/of ter promotie en ondersteuning van zijn/haar (commerciële) activiteiten.

b. Al het beeldmateriaal (digitale negatieven en geëxporteerde kopieën) blijft te allen tijde eigendom van TPJ Verhoeven Photography. De rechten hiervan zijn niet overdraagbaar. 

c. Al het beeldmateriaal is door TPJ Verhoeven Photography te allen tijde vrij te gebruiken ter promotie van zijn eigen portfolio, maar altijd in lijn met geldende (inter)nationale wetgeving op het gebied van Privacy en Auteursrecht. De foto’s worden voor dit doeleinde altijd voorzien van het eigen watermerk van TPJ Verhoeven Photography. Indien het materiaal uit een privé-opdracht betreft wordt er in samenspraak met de opdrachtgever gekeken of de foto's door TPJ Verhoeven Photography gebruikt kunnen en/of zullen worden.

d. De opdrachtgever is verplicht een veilige werkomgeving te bieden. TPJ Verhoeven Photography is wereldwijd verzekerd voor schade aan apparatuur en hemzelf, maar alle eventuele bijkomende (financiële) consequenties/schades aan apparatuur en personen, die voortvloeien uit een onveilige/nalatige werksituatie, veroorzaakt/gefaciliteerd door de opdrachtgever of geassocieerden, zijn altijd voor 100% voor rekening van de opdrachtgever.

e. Bij publicatie van materiaal van TPJ Verhoeven Photography in niet-commercieel en in commercieel verband moet altijd de naamsvermelding "TPJ Verhoeven Photography" en/of tag (sociale media) vermeld worden.

f. Geportreteerden zijn nooit de rechthebbenden van materiaal, ook niet als ze er zelf op staan. Zij hebben echter wél portretrecht. Het eigendomsrecht van de foto's ligt altijd bij TPJ Verhoeven Photography.

g. Materiaal verkregen in/tijdens openbare gelegenheden als ook tijdens (on)betaalde en vrijtoegankelijke publieksevenementen, kan en mag te allen tijde gepubliceerd worden door TPJ Verhoeven Photography via zijn publiekelijke kanalen, uiteraard in lijn met de geldende wetgeving en afspraken met eventuele opdrachtgevers. Bij bezwaar na publicatie: zie punt h, hieronder.

h. Gepubliceerd materiaal dat nadeel/afbreuk kan doen aan geportreteerden kan verwijderd worden na een verzoek van de geportreteerde conform de geldende wetgeving. TPJ Verhoeven Photography zal elk verzoek beoordelen, waarna besloten kan worden het materiaal te verwijderen uit zijn publicaties.

i. Aanbetalingen van 35% van de offerteprijs zijn verplicht bij alle boekingen. Dit wordt altijd op de offerte vermeld.

j. De opdrachtgever is na ondertekening van de offerte altijd betalingsplichtig en dient voorafgaand aan het tekenen van de offerte goed na te denken of aan de betalingsverplichting voldaan kan worden.

k. Copyrightinformatie is ingebakken in alle foto's gemaakt door TPJ Verhoeven Photography. Het zonder toestemming van de auteur verwijderen van deze informatie uit materiaal en/of dit materiaal rechtenvrij te publiceren is strafbaar.

l. Reeds gepubliceerde foto's mogen nooit worden bewerkt, ontdaan worden van watermerken of aangepast worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TPJ Verhoeven Photography. Dit geldt ook voor het plaatsen van foto's via eigen kanalen met bijvoorbeeld filters. Bijsnijden is altijd in overleg met mij tot op zekere hoogte toegestaan.

m. Al het beeld- en tekstmateriaal op deze website en alle externe uitingen, zowel print als digitaal, is en blijft eigendom van TPJ Verhoeven Photography en mag niet worden gedownload, vermenigvuldigd en/of anderzijds verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TPJ Verhoeven Photography.

4. Licentie "Vrij Gebruik"

Materiaal mag tegen een meerprijs ex btw onbeperkt gebruikt worden voor externe (reclame/promotionele) doeleinden. Dit is akkoord mits vooraf aangevraagd, waarbij exact aangegeven is in welke hoedanigheid het materiaal gebruikt zal worden.

a. Kosten voor "Vrij gebruik" beginnen vanaf € 125,00 ex btw. Per geval wordt de hoogte vooraf bepaald.

b. Onder "Hoedanigheden" vallen het gebruik van materiaal in alle denkbare uitingen in alle denkbare vormen. Denk aan gebruik van materiaal zoals in folders, flyers, op websites, in kranten/bladen, op fysieke reclameborden/-zuilen/billboards, achter vliegtuigen, op spandoeken, in/als video's en alle hier niet nader gespecificeerde denkbare uitingen.

c. "Vrij Gebruik" is een ruim begrip en wordt per geval/per opdracht bekeken. Vooraf wordt door de aanvrager schriftelijk aangevraagd in welke hoedanigheden ze materiaal wenst te gaan gebruiken. Na schriftelijk bevestiging van de vooraf bepaalde aangevraagde hoedanigheden van het gebruik, is het materiaal binnen deze afspraken, onbeperkte aantal maal en voor onbeperkte tijd te gebruiken. Men koopt nooit het materiaal zelf: enkel de gebruikerslicentie.

d. Het naderhand uitbreiden van elke gebruikerslicentie is altijd bespreekbaar. Of en welke kosten daaraan verbonden zijn, wordt steeds per afgegeven gebruikerslicentie apart bekeken.

e. Het auteursrecht voor alle foto's ligt altijd onherroepelijk bij mij. Een eerder afgegeven gebruikerslicentie kan te allen tijde per direct ingetrokken worden als blijkt dat materiaal oneigenlijk gebruikt wordt. Lees: op manieren die niet van te voren besproken/kenbaar gemaakt en vastgelegd zijn. Oneigenlijk gebruik van materiaal is bij wet strafbaar volgens alle (inter-)nationale wetten Auteursrecht.

5. Annulering

Untitled photo

Ai... Het kan altijd voorkomen dat je vlak voor je evenement ineens verhinderd bent of de opdracht onverwacht moet annuleren. Ook kan het gebeuren dat TPJ Verhoeven Photography kort voor je evenement onverwacht verhinderd is door onvoorziene omstandigheden... Wat dan?


Zoiets is natuurlijk nooit wenselijk voor beide partijen, maar in dit geval wordt gekeken naar Redelijke en/of Aanneembare Overmacht. Hier vallen alle gebeurtenissen onder die het tot uitvoering brengen van de opdracht op redelijke wijze belemmeren of onmogelijk maken en/of zich onverwacht voordoen.

a. Onder Redelijke en/of Aanneembare Overmacht vallen zaken als ziekte, sterfgevallen, natuurgeweld, stakingen, wettelijke noodverordeningen, etc. Kortom: alle oorzaken die zouden kunnen leiden tot het in verminderd vermogen tot uitvoer kunnen brengen of annuleren van de opdracht, die buiten de macht van zowel TPJ Verhoeven Photography en/of de opdrachtgever vallen.

b. Indien de situatie zich voordoet dat door Redelijke en/of Aanneembare Overmacht de opdracht vanuit TPJ Verhoeven Photography niet kan worden uitgevoerd conform de vooraf besproken en overeengekomen definitieve offerte of in het geval van annulering, zal er (zo mogelijk tijdig) meegedacht worden door TPJ Verhoeven Photography over een passende oplossing voor de opdrachtgever. In het geval dat deze niet gevonden kan worden, wordt de overeenkomst ontbonden.

c. De opdrachtgever kan na het tekenen van de offerte énkel kosteloos annuleren als dit valt onder Redelijke en/of Aanneembare Overmacht én indien er uiterlijk 7 dagen (5 werkdagen) voor de begintijd/datum van het evenement kennisgeving van de annulering plaatsvindt. Voor alle redenen die niet vallen onder Redelijk en/of Aanneembare Overmacht en bij reeds gemaakte kosten, behoudt TPJ Verhoeven Photography zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor gederfde inkomsten van ten hoogste 75% van de overeengekomen offerteprijs tot 36 uur voorafgaand aan de opdracht. Voor annulering zonder geldige reden vanuit de opdrachtgever binnen 36 uur wordt de volledige offerteprijs gefactureerd.

c1. Corona/pandemiebepaling - Sinds het uitbreken van de wereldwijde Covid-19 pandemie in maart 2020 kan het zijn dat je evenement (zeker in het geval van concerten, bruiloften, feesten en partijen) op het laatste moment of onverwacht komt te vervallen. De ondertekende overeenkomst wordt dan ontbonden of in samenspraak één keer onder dezelfde voorwaarden opgeschoven binnen één kalender jaar. Voor opdrachten die opgeschoven worden voor een langere of onbepaalde termijn geldt dat t.z.t. eerst worden bepaald of de nieuwe datum beschikbaar is en indien dat het geval is zal daarna een nieuwe offerte opgesteld worden tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden.

...en tot slot

TPJ Verhoeven Photography behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud en tekst op deze pagina eenzijdig te wijzigen/aan te passen. Tarieven zijn altijd onderhevig aan inter(nationale) inflatie, wereldwijde trends en ontwikkelingen in het vakgebied en eigen investeringen in kunde en apparatuur.


TPJ Verhoeven Photography zal altijd proberen de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen die voor (het uitvoeren van de opdracht voor) de opdrachtgever van belang kunnen zijn.

Powered by SmugMug Owner Log In